Tiia Orjasniemi, neuvotteleva virkamies

liikenne- ja viestintäministeriö, Palveluosasto / PAO, Markkinayksikkö / PMA
Puh.: 0295342068   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki