Mikael Nyberg, hallitusneuvos, korkean tason edustaja

liikenne- ja viestintäministeriö, Kansliapäällikkö
0295342474  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki