Susanna Niinivaara, viestintäjohtaja

13438219

liikenne- ja viestintäministeriö, Ministeriön viestintä Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto Ministeriöiden EU-tiedottajat,
0295342330  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki