Janne Mänttäri, hallitusneuvos

liikenne- ja viestintäministeriö, Konserniohjausosasto, Valmius- ja varautumisyksikkö ( KVV )
Puh.: 0295342569   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki