Elsa Mustaparta, visuaalinen suunnittelija

liikenne- ja viestintäministeriö, Ministeriön viestintä
0295342121  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki