Konsta Luukka, erityisasiantuntija

liikenne- ja viestintäministeriö, Konserniohjausosasto, Ohjausyksikkö / KOH
0295342084  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki