Kirsi Leino Hidalgo, hallinnollinen avustaja

liikenne- ja viestintäministeriö, Konserniohjausosasto, Henkilöstökehitysyksikkö
Puh.: 0295342590   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki