Vilja Lehtinen, hallinnollinen avustaja

liikenne- ja viestintäministeriö, Konserniohjausosasto
Puh.: 0295342034   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki