Tanja Lammi, assistentti

liikenne- ja viestintäministeriö, Konserniohjausosasto
0295342020  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki