Seppo Kykkänen, toimistopäällikkö

liikenne- ja viestintäministeriö, Verkko-osasto, Kehittämisyksikkö / VKE
0295342580  
Käyntiosoite: Pormestarinkatu 1, 53100 Lappeenranta