Kaisa Kuukasjärvi, liikenneneuvos

liikenne- ja viestintäministeriö, Verkko-osasto, Kehittämisyksikkö / VKE
0295342030  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki