Kimmo Kiiski, lainsäädäntöjohtaja, liikenneneuvos

liikenne- ja viestintäministeriö, Konserniohjausosasto, Vaikutusarviointi- ja kehitysyksikkö ( KVK )
Puh.: 0295342304   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki