Saara Jääskeläinen, liikenneneuvos

liikenne- ja viestintäministeriö, Verkko-osasto, Ilmasto- ja ympäristöyksikkö / VIY
Puh.: 0295342560   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki