Marjo Jäppinen, viestintäpäällikkö

liikenne- ja viestintäministeriö, Ministeriön viestintä
0295342329  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki