Tarja Itäniemi, assistentti

liikenne- ja viestintäministeriö, Palveluosasto / PAO, Kuluttajapalveluyksikkö
0295342398  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki