Antti Ellonen, valmiuspäällikkö

liikenne- ja viestintäministeriö, Konserniohjausosasto, Valmius- ja varautumisyksikkö ( KVV )
0295342334  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki