Maija Ahokas, yksikön johtaja, hallitusneuvos

liikenne- ja viestintäministeriö, Tieto- ja turvallisuusosasto, Turvallisuusyksikkö
0295342390  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki