Silja Aaltonen, henkilöstöasiantuntija

liikenne- ja viestintäministeriö, Konserniohjausosasto, Henkilöstökehitysyksikkö
0295342381  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki