Webbevenemang 23.11.2021: Vad nytt om digitaliseringens klimat- och miljöeffekter och vilka mätare ska utvecklas?

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2021 9.27 | Publicerad på svenska 9.11.2021 kl. 16.10
Pressmeddelande
Uppföljningsforum för IKT-sektorns klimat- och miljöstrategi 23.11.2021 (Bild: KM)
Uppföljningsforum för IKT-sektorns klimat- och miljöstrategi 23.11.2021 (Bild: KM)

I takt med att användningen av digitala tjänster och digitala apparater ökar, förbrukas allt mer naturresurser och elektricitet. Å andra sidan finns det mycket potential inom IKT-sektorn för att minska växthusgasutsläppen från till exempel trafik- och transportsektorn eller industrin. Finlands första klimat- och miljöstrategi för IKT-sektorn publicerades i mars. Kommunikationsministeriet bjuder nu in till ett webbevenemang, den 23 november 2021, där du kan höra om och diskutera genomförandet av strategin.

Genomförandet av den nationella klimat- och miljöstrategin för IKT-branschen följs upp vid ett forum som ordnas årligen. Ett av de sex utvecklingsobjekt som identifierats i strategin är att det på nationell och internationell nivå endast finns spridd information om klimat- och miljöeffekterna inom IKT-sektorn. Det behövs övergripande och transparent information om IKT-sektorns klimatavtryck och om materialförbrukning och hur digitaliseringen kan bidra till att minska utsläppen från andra sektorer. På det första forumet fokuserar vi på att bredda kunskapsbasen om klimat- och miljöeffekterna inom IKT-sektorn och utveckla mätare.

Kommunikationsmarknadsexpert Marja Heinonen presenterar de mätare för uppföljning av effekterna som Transport- och kommunikationsverket har utarbetat. Samhällsansvarschef Tuuli Nummelin från DNA, samhällsansvarsdirektör Minna Kröger från Elisa och VD Jarmo Matilainen från Finnet-förbundet berättar för sin del hur företagen mäter miljöeffekterna. Specialsakkunnig Janne Pesu från Finlands miljöcentral presenterar utvecklingen av mätningen av klimateffekterna av digitaliseringen av offentliga tjänster och andra tjänster. Professor Jukka Manner från Aalto-universitetet presenterar ett projekt till förmån för IKT-klimatet och Sitras expert Lotta Toivonen berättar om en undersökning av effekter under apparaters livscykel. Evenemanget öppnas av enhetsdirektör Päivi Antikainen från kommunikationsministeriet.

IKT-sektorns andel av världens elförbrukning är uppskattningsvis cirka 4-10 procent och av växthusgasutsläppen cirka 3-5 procent.

Forumet ordnas som ett webbevenemang tisdagen den 23 november kl. 10-12. Länk skickas till dem som anmält sig. Du kan anmäla dig till forumet fram till den 19 november: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/77f23040-4381-4f80-b884-554c6a5cc02c?displayId=Fin2389724

Ytterligare information:

Tuuli Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 198, tuuli.ojala(a)gov.fi