Upphandlingen av tågtrafik ändras i mars 2016

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2015 14.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Pressmeddelande från Kommunikationsministeriet och VR-Group Ab

Kommunikationsministeriet (KM) och VR-Group Ab (VR) har träffat ett avtal om upphandlad tågtrafik och om vissa detaljer i den trafik som omfattas av den allmänna trafikplikten åren 2016-2019. Det nuvarande avtalet löper ut den 31 december 2015. Tidtabellerna för den avtalstrafik som KM upphandlar och den trafik som hör till den allmänna trafikplikten preciseras under höstens lopp. Tidtabellerna träder i kraft den 27 mars 2016. Avtalet finslipas i höst och ska därefter godkännas av statsrådets finansutskott.

Den fyraåriga avtalsperioden säkerställer att tjänsterna inom kollektivtrafiken fungerar förutsägbart och kontinuerligt. KM och VR har genom sitt samarbete eftersträvat en modell som når regeringsprogrammets sparmål genom att den upphandlade tågtrafiken betjänar så många passagerare som möjligt. Under beredningen av avtalet har KM även rett ut möjligheterna till ersättande bussturer för de tågturer som dras in.

Från och med den 27 mars 2016 upphandlar KM inte längre trafik på rutterna Joensuu-Nurmes, Tammerfors-Keuru och Jyväskylä-Haapamäki-Seinäjoki. Rutten Pieksämäki-Joensuu förkortas till rutten Pieksämäki-Varkaus. Tågturerna blir färre på rutterna Riihimäki-Lahtis, Hangö-Karis, Kouvola-Kotka hamn och Kajana-Uleåborg. Dessutom görs ändringar i enstaka tågturer som VR kör som en del av den allmänna trafikplikten.

Inom närtrafiken i Helsingforsregionen dras trafiken med Y-tåg in och H- och R-tågen slås samman till en R-linje. Tågturerna till Saunakallio och Ainola i Träskända fördubblas. Tågen slutar stanna i Purola i Träskända och i Nuppulinna i Tusby. För den nya avtalsperioden planerar man nya snabba, turer för arbetspendlingen mellan Riihimäki och Helsingfors.

Av kunderna inom den upphandlade avtalstrafiken omfattas ca 6 procent av nedskärningarna. På de indragna turerna görs totalt 550 000 resor per år, medan antalet resor inom den avtalstrafik som KM upphandlar är 9 miljoner. Tågtrafiken upphör nu helt på 28 stationer av de sammanlagt 200 stationerna i Finland. Många av de stationer som läggs ner har mycket små passagerarmängder.

Det fyraåriga avtalets värde uppgår till 110 miljoner euro eller 27,5 miljoner euro om året. Det nya avtalet uppskattas ge staten en årlig besparing på 12,3 miljoner euro per år.

Ytterligare information för medier:
Mikael Nyberg, enhetsdirektör, enheten för transporttjänster, Kommunikationsministeriet, tfn 0295 34 2474
Maisa Romanainen, direktör för passagerartrafiken, VR-Group Ab, kontakter via Mika Heijari, kommunikationschef, tfn 040 862 2100