Ungas egna idéer om förbättring av trafiksäkerheten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.10.2014 9.20 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Projektet Ungas röst för trafiksäkerheten inleds. Syftet med projektet är att hitta konkreta sätt att förbättra ungas säkerhet i trafiken och utnyttja ungas egna idéer i trafiksäkerhetsarbetet.

Trafik- och kommunminister Paula Risikko har bjudit in 13 fadderskolor från olika håll i Finland att delta i projektet: 2 lågstadier, 4 högstadier, 3 gymnasier och 4 yrkesskolor. Fadderskolorna deltar i projektet till och med våren 2016.

Skolorna väljs så att de representerar olika trafikmiljöer från landsbygden ända till de största städerna.

De ungas tankar kommer att höras under både den fullständiga omarbetningen av vägtrafiklagen och beredningen av bilskolereformen. Man vill utveckla bestämmelserna så att ungas säkerhet i trafiken förbättrades ytterligare.

Projektet genomförs tillsammans med kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikskyddet, polisstyrelsen samt fadderskolorna. Skolornas företrädare kommer att samlas regelbundet under två läsår. Den första temadagen infaller i mitten av november.

Projektet har startats mot bakgrunden av oron över särskilt ungas säkerhet i trafiken. I Finland dör nästan dubbelt fler unga, 15-20-åringar, i trafiken jämfört med de säkraste länderna.

Cirka 260 personer dör årligen i trafiken i Finland, och statistiken över skadade uppgår till cirka 7100 personer. I proportion till folkmängden ligger Finland vid genomsnittet inom EU. Till exempel alla andra nordiska länder ligger bättre till än Finland då det kommer till trafiksäkerhet.

Ytterligare information

Juuso Rönnholm, specialmedarbetare, tfn 050 574 1504
Merja Vahva, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2555