Trafikminister Vehviläinen skjuter upp beredningen av mopedkortet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2009 11.29 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Trafikminister Anu Vehviläinen skjuter upp mopedkortsförändringarna så att de behandlas i samband med reformen av hela körkortslagstiftningen. Avsikten är att regeringens proposition till körkortslag i enlighet med EU:s körkortsdirektiv överlämnas till riksdagen under hösten 2010.

- Det finns två orsaker till att beredningen av mopedkörkortet flyttas fram. För det första anser jag det viktigt att man i fortsättningen bestämmer om mopedkörkortet, precis som om andra körkort, på lagnivå och inte med förordning. För det andra anser jag att det nu föreslagna priset på upp till 500 euro för mopedkörkortet är dyrt för ungdomarna och deras föräldrar. Vi ska komma ihåg att hälften av 15-åringarna i fjol avlade det teoriprov som berättigar till att köra moped, säger Vehviläinen.

Kommunikationsministeriet har berett förordningen om körkort av klass M, alltså mopedkortet, med en snabbare tidtabell än beträffande andra körkortsklasser. Motiveringen för den strama tidtabellen var att man vill förbättra trafiksäkerheten. Avsikten var, och är fortfarande, att man vill skärpa kraven för att få mopedkort bland annat med obligatorisk undervisning endera i bilskola eller för någon med undervisningstillstånd och med en bredare examen än den nuvarande. Avsikten var att den nya förordningen skulle träda i kraft under 2010.

Ytterligare information:
trafikminister Anu Vehviläinen, tfn (09) 160 28320
trafikrådet Anneli Tanttu, tfn (09) 160 28568, 0400 438 543