Trafikminister Kyllönen: Transportbranschens konkurrenskraft bör ges större uppmärksamhet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2012 15.04 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.28
Nyhet

- Transportbranschen har tvingats stå för kostnaderna för de skärpta kraven gällande bl.a. noggrannhet och miljöfrågor. Detta börjar vara ett hot mot transportföretagens lönsamhet. Det krävs akuta åtgärder för att få branschen att hållas på fötter, sade minister Kyllönen vid kommunikationsministeriets Trafikforum den 15 maj.

I sin trafikpolitiska redogörelse har regeringen beslutat inleda en strukturellt övergripande granskning av avgifter och skatter som omfattar alla trafikformer.
- Vi måste hitta en balans mellan nya miljönormer och rimliga transportkostnader. I arbetet behandlas farledsavgifter, järnvägsavgifter, flygplatsavgifter och prissättningen av trafiken på vägarna, säger Kyllönen.

- Ekonomisk styrning är ett effektivt trafikpolitiskt redskap. I Finland har det traditionellt utnyttjats mycket sällan. Det viktigaste målet med skatter och avgifter har varit att ge intäkter till staten.