Trafikledningstjänsterna bolagiseras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.7.2018 11.25
Pressmeddelande

Republikens president har stadfäst en lag genom vilken Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster ombildas till ett aktiebolag. Bolaget har som uppgift att garantera smidighet och säkerhet inom sjö-, järnvägs- och vägtrafiken. Lagen träder i kraft den 1 januari 2019.

Bolaget sköter statliga specialuppgifter och erbjuder trafikstyrnings- och trafikledningstjänster direkt eller indirekt till privata och offentliga aktörer samt till behöriga myndigheter, såsom myndigheter inom trafikförvaltningen, Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet, räddningsmyndigheterna och polisen.

Det nya trafikledningsbolaget och de nuvarande statliga trafikledningsbolagen Air Navigation Services Finland Oy och Finrail Oy ska i början av 2019 bilda en koncern där dotterbolagen svarar för trafikledningstjänsterna enligt respektive transportslag. Bolagens gemensamma tjänster ordnas centraliserat på koncernnivå.

Personal inom Trafikverkets nuvarande tjänster för trafikledning och trafikstyrning övergår den 1 januari 2019 i arbetsavtalsförhållande hos det nya bolaget enligt de villkor som gäller överlåtelse av rörelse.

Ytterligare information:

Rita Linna, regeringsråd, tfn 040 582 9699