Tillitsbaserat nätverk ger smidig elektronisk identifiering

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2014 14.55 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.36
Nyhet
Plånbok och identitetsbevis (Bild: Rodeo)
Plånbok och identitetsbevis (Bild: Rodeo)

Regeringen vill skapa en nationell lösning för elektronisk autentisering så att de berörda autentiseringstjänsterna vore uppdaterade, tillräckligt säkra och enkla för medborgarna att använda.

I regeringens förslag skapas ett i bakgrunden fungerande, tillitsbaserat nätverk för aktörer som tillhandahåller medborgare autentiseringstjänster.

I praktiken fungerar det tillitsbaserade nätverket så att en leverantör av elektroniska tjänster ingår ett avtal med en aktör som tillhandahåller en autentiseringstjänst och ingår i nätverket. Därmed blir kunderna till samtliga tillhandahållare av autentiseringstjänster inom nätverket potentiella kunder till leverantören av elektroniska tjänster.

Den 27 november 2014 utfärdade regeringen en proposition med förslag om ändring av lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer. Lagen avses träda i kraft den 1 maj 2015.

Lagändringen inverkar nödvändigtvis inte på medborgarnas bruk av elektroniska autentiseringstjänster. Dagens autentiseringssätt kommer att fungera också i framtiden.