TEN-T-stöd för Helsingfors–Riihimäki-banan

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.7.2014 10.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Finlands trafikprojekt ska få TEN-T-finansiering från EU. Sammanlagt fem projekt kommer att få finansiellt stöd. Ett av Finlands projekt som finansieras är planeringen av förbättringsprojekt i samband med kapaciteten och servicenivån på Helsingfors-Riihimäki-banan. För planeringen föreslås cirka 2,5 miljoner euro i stöd. Sammanlagt ska Finlands transportprojekt stödas med cirka 21,7 miljoner euro.

Kommittén för TEN-T-finansieringen har godkänt kommissionens förslag angående finansieringen av TEN-T-projekt. Kommissionen fattar slutgiltiga beslut om finansieringen under hösten 2014.

Den sista ansökningsomgången för finansieringsperioden 2007-2013 avslutades våren 2014. TEN-T-budgeten för hela finansieringsperioden är sammanlagt cirka 8 miljarder euro. Stödbeloppet som beviljas under finansieringsperiodens sista ansökningsomgång uppgår sammanlagt till 350 miljoner euro.

I september 2014 öppnas ansökan för den nya CEF-finansieringen (Connecting Europe Facility) för perioden 2014-2020. CEF-finansieringen omfattar sektorerna för trafik (TEN-T), energi (TEN-EN) och telekommunikation (TEN-TELE). Budgeten för den kommande perioden är 11 miljarder euro för det fleråriga programmets del och 930 miljoner euro för det ettåriga programmets del.

Det transeuropeiska transportnätet TEN-T omfattar landsvägs-, järnvägs-, insjö-, flyg- och havsförbindelser inom Europeiska unionen. Det gemensamma målet med transportnätet är att inom EU främja den inre marknaden och den regionala enigheten samt ett hållbart trafiksystem. Ett viktigt mål är också att främja den regionala konkurrenskraften och sysselsättningen.

Ytterligare information
Leena Sirkjärvi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2402