Strategin för sjötrafiken och miljöfrågor

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2012 15.25 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Kommunikationsministeriet går vidare i förberedningen av strategin för sjötrafiken genom att överväga hur effektiva och ekonomiska sjötransporter av hög standard kan genomföras samtidigt som miljön beaktas.

Förberedningen av strategin för sjötrafiken har delats in i åtta kärnområden. Målet för strategin är att skapa en helhet som tjänar Finlands ekonomi, näringsliv och sysselsättning och beaktar nya miljönormer.

Under det första beredningsmötet för strategin behandlades utmaningar i anslutning till utbildning, kunnande och sysselsättning inom sjöfarten. Under det andra beredningsmötet för strategin (12.10.2012) diskuteras bland annat hur miljönormer och verksamhetens internationalisering påverkar den finska sjöfarten.

Beredningen av strategin för sjötrafiken genomförs öppet och med omfattande samarbete. Strategin utarbetas i en arbetsgrupp, i vilken representanter för ett flertal ministerier och kommunikationsministeriets förvaltningsområdes ämbetsverk ingår. Även aktörer och organisationer inom sjöfartsbranschen deltar i förberedandet i stor utsträckning.

Tryggande av förutsättningarna för sjöfarten är inskrivet i regeringsprogrammet och är ett av kärnområdena i ministeriets nya trafikpolitik. Strategin för sjötrafiken ingår i åtgärderna för en trafikpolitisk redogörelse.