Större valfrihet i besiktningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2010 13.40 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.07
Nyhet

Regeringen lämnade den 9 december 2010 en proposition till riksdagen om innehållet i de lagar som hänför sig till reformeringen av besiktningsverksamheten. Enligt trafikminister Anu Vehviläinen ger reformen medborgarna valfrihet och flexibilitet när det gäller den periodiska besiktningen av bilar.

Målet är dessutom att åstadkomma rimligare besiktningspriser och att utöka antalet besiktningsställen i hela landet.

Lagändringen syftar till att göra det lättare att komma in i branschen. Enligt förslaget ska besiktningen av besiktningen av tunga och lätta fordon separeras.

- Det måste finnas en strikt gräns mellan service- och besiktningsverksamheten. En besiktare får inte besikta sina egna eller sina närståendes bilar och inte heller en bil som han eller hon har reparerat. Ett företag som innehar en besiktningskoncession får inte besikta bilar som det äger. Företaget ska fortfarande organisera besiktningen separat från sin övriga verksamhet, säger Vehviläinen. De ovannämnda kraven säkerställer enligt henne att besiktningen hålls oberoende.

Förändringar i kraven på grundutbildning för besiktare är också att vänta. I dagsläget sköts besiktningarna av ingenjörer eller tekniker. Teknikerutbildning ges inte längre. Därför föreslår regeringen att också en yrkesexamen och tillräcklig erfarenhet av branschen ska räknas som grundutbildning som ger rätt att utföra periodiska besiktningar.

Lagarna om fordonsbesiktning och tillsynsavgift för besiktningsverksamheten avses träda i kraft vid ingången av 2012. Lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon föreslås träda i kraft vid ingången av 2013.