Statsrådet stöder utvecklingen av företagens informationssäkerhet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2022 14.30 | Publicerad på svenska 18.11.2022 kl. 14.52
Pressmeddelande
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Statsrådet utfärdade den 13 oktober 2022 en förordning om stöd för utveckling av informationssäkerheten, det vill säga om den så kallade informationssäkerhetssedeln. Den nya förordningen träder i kraft den 1 december 2022.

Med det nya temporära stödet kan företag konkret förbättra informationssäkerheten i sina system och utveckla sin egen informationssäkerhetskompetens. En höjning av den allmänna cyberberedskapsnivån inom de sektorer som är kritiska för samhället förbättrar samhällets förmåga att skydda sig mot bland annat hybridhot.

- Företagens cybersäkerhet har en avgörande roll för samhällets övergripande säkerhet. Informationssäkerhetssedeln är ett nytt, viktigt verktyg för företag av alla storlekar. Också här föregår vi med gott exempel för resten av EU, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Informationssäkerhetssedeln är riktad till företag inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Det ska finnas två storleksklasser av informationssäkerhetssedlarna. En sedel av lägre värde kommer att uppgå till högst 15 000 euro per företag. Företagen kan utnyttja det lägre stödet till exempel till inspektion och utvärdering av sina informationssystem eller för utbildning och kompetenshöjning bland personalen.

En informationssäkerhetssedel av högre värde kommer att uppgå till högst 100 000 euro och den är avsedd för hotmodellering och attackförebyggande tester, och de omedelbara informationsförbättringsåtgärder som behövs på basis av dessa. Med informationssäkerhetssedeln av högre värde kan företagen täcka 70 procent av kostnaderna för informationssäkerhetsprojektet, alltså är självrisken för projektkostnaderna 30 procent.

I den andra tilläggsbudgeten för 2022 beviljades kommunikationsministeriets ansvarsområde ett anslag på sex miljoner euro för utveckling av informationssäkerheten i finländska företag. Med hjälp av anslaget kan de temporära informationssäkerhetssedlarna beviljas.

Vad händer härnäst?

Förordningen träder i kraft den 1 december 2022. Stöd för utvecklande av informationssäkerheten kan sökas hos kommunikationsverkets cybersäkerhetscenter från och med den 1 december 2022.

Ytterligare information:

[email protected]

Jukka-Pekka Juutinen, avdelningschef, Cybersäkerhetscentret, tfn 029 539 0523, [email protected]

Mari Marttila, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet, tfn 050 473 2933, [email protected]

Maija Ahokas, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 040031 6178, [email protected], Twitter: @mmaija