Statsrådet beviljade programkoncessioner för radio i kompletterande utlysning – Nya aktörer i lokalradion

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.00 | Publicerad på svenska 27.12.2022 kl. 10.40
Pressmeddelande
Person som använder en radio. (Bild: Shutterstock)
Person som använder en radio. (Bild: Shutterstock)

I samband med en kompletterande utlysning beviljade statsrådet den 20 december 2022 programkoncessioner för radio för 43 frekvenser. Koncessioner beviljades i hela landet, bland annat till nya lokala radioaktörer.

- Det är fint att vi får nya radiokanaler i Finland och därigenom mångsidigt innehåll på olika håll i landet. Radiobranschen bedriver en aktiv verksamhet och utveckling och vill erbjuda åhörarna mångsidigt innehåll, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Den kompletterande utlysningen av koncessioner för lediga radiofrekvenser löpte ut den 31 augusti 2022. Utlysningen gällde frigjorda eller nya frekvenser som inte varit i bruk under den nuvarande koncessionsperioden för radioverksamhet. Den nuvarande koncessionsperioden började vid ingången av 2020 och de då beviljade koncessionerna är i kraft i tio år. De koncessioner som beviljats under den kompletterande utlysningen träder i kraft den 1 januari 2023 och gäller till utgången av den nuvarande koncessionsperioden.

Statsrådet fattar beslut om programkoncessioner för radio om alla sökande inte kan anvisas tillräcklig sändningskapacitet, eller om beviljandet av programkoncession kan få betydande konsekvenser för utvecklingen av kommunikationsmarknaden. Den kompletterande utlysning av 43 frekvenser som avslutades i slutet av augusti hade fler än en sökande. Transport- och kommunikationsverket överförde koncessionerna för dessa frekvenser till statsrådet för avgörande.

I och med de nya koncessionerna förblir den koncessionspliktiga radioverksamheten i stort sett oförändrad i Finland. Hörbarhetsområdet för vissa kanaler utvidgas och tre nya aktörer kommer ut på marknaden: Kaakon Viestintä Oy, Kevyt Kanava Oy och Tuontirengas Oy.

Statsrådet har beviljat följande koncessioner

Nya frekvenshelheten Lahtis 3: Alueradiot Sastamala Oy

Nya frekvenshelheten Oulu 1: Bauer Media Oy

Nya frekvenshelheten Kaakkois-Suomi 1: Kaakon Viestintä Oy

Frekvenshelhet 19: Patmos Lähetyssäätiö sr

Frekvenshelhet 20: Livelaboratorio Oy

Nya frekvenshelheten 24: Kevyt Kanava Oy

Nya frekvenshelheten 25: Tuontirengas Oy

Frekvenshelhet Kuopio-Iisalmi 2: Suomen Lähiradiot Oy

Frekvenshelhet Lahti 2: Hämeen Media Oy

Frekvenshelhet Pohjanmaa 2: Bauer Media Oy

Frekvenshelhet Pohjanmaa 3: Nordic Palvelu Oy

Frekvenshelhet Pohjanmaa 5: Kaleva 365 Oy

Frekvenshelhet Savo 3: Savon Media Oy

Vad händer härnäst?

De koncessioner som beviljats under den kompletterande utlysningen träder i kraft den 1 januari 2023 och gäller till utgången av 2029.

Ytterligare information:

Sirpa Sillstén, specialsakkunnig, sirpa.sillsten(a)gov.fi, tfn 050 469 8344

Aino Sipari, enhetsdirektör, aino.sipari(a)gov.fi, tfn 050 326 5829