Snabbare anslutningar för bredband som samhällsomfattande tjänst

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2014 7.56 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru vill ha en utredning om marknadsläget för bredbandet som samhällsomfattande tjänst och om de hastigheter som används. Tanken är att hastigheten ska höjas så att den motsvarar medborgarnas behov och den tekniska utvecklingen.

För närvarande ska hastigheten på internetförbindelser som hör till de samhällsomfattande tjänsterna vara minst 1 Mbit/s. Hastigheterna har ändå stigit i takt med den tekniska utvecklingen, de nya frekvensområden som införts och med trådlösa förbindelser.

- De elektroniska tjänsterna är en allt större del av verksamheten i samhället, därför är det varje finländares grundläggande rättighet att ha en nätanslutning till rimligt pris och som är tillräckligt snabb. Fungerande förbindelser är också en förutsättning för företagsverksamhet och den växande mångfalden av tjänster, säger undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

- För att vi ska kunna hålla jämna steg med utvecklingen måste vi utreda det aktuella marknadsläget och de hastigheter som används. Det är också viktigt att ta reda på vad som är att vänta inom den närmaste framtiden, betonar minister Kiuru.

Kommunikationsministeriet har bett Kommunikationsverket utreda den aktuella situationen vad gäller hastigheten hos bredbandet som samhällsomfattande tjänst och att göra en lägesbedömning fram till år 2020. Utredningen är avsedd att färdigställas före den 30 november 2014.

- Jag tycker att det ser ut som att vardagen har kört om de nuvarande skyldigheterna, och det kan vara dags att höja nivån på dem. Jag vill att man nu utreder när den nya teknologin och frekvenserna gör det möjligt att höja skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och vad som skulle vara en realistisk nivå för den, säger minister Kiuru.

Teleföretagens skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster trädde i kraft i juli 2010. Då fogades bredbandsanslutning till de grundläggande kommunikationstjänsterna på samma sätt som telefonitjänster eller post.

Enligt kommunikationsmarknadslagen utses ett företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster på området om det inte går att garantera bredband till rimligt pris och av god kvalitet på annat sätt. Ett teleföretag som utsetts som ett företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska kunna erbjuda alla stadigvarande bostäder och företags fasta kontor en anslutning till skäligt pris och av hög kvalitet på minst en mega.

Ytterligare information:

Antton Rönnholm, kommunikationsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 34 2676
Laura Vilkkonen, lagstiftningsråd, enhetschef, tfn 0295 34 2391