Skärpta krav för typgodkännande av lätta motorfordon

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2010 13.56 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.23
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen vill skärpa säkerheten, marknadsövervakningen och miljökraven för typgodkännande för motorfordon i kategorin L som omfattar t.ex. mopeder, motorcyklar och mopedbilar. I Finland finns drygt 500 000 fordon i denna kategori.

Kommissionens förslag går ut på att höja de tekniska kraven för fordon i kategori L och minska skillnaderna i säkerhetskraven mellan bl.a. mopedbilar och personbilar. För t.ex. lätta fyrhjuliga fordon skulle det krävas skyddskonstruktioner fram och bak samt godkända säkerhetsbälten och huvudstöd också för passagerarna. För tvåhjuliga fordon skulle det krävas bl.a. ABS-bromssystem eller kombinerade bromssystem.

Utsläppsgränserna bör skärpas så att de motsvarar utsläppsnivåerna för personbilar och kraven för utsläppens nedbrytbarhet. De nya utsläppskraven är främst riktade mot mopederna som utgör en betydande kolvätekälla (HC) i vägtrafiken.

Förslaget skulle också precisera klassificeringen av L-kategorin. I framtiden bör motorcyklar delas in i underkategorierna A1 och A2 enligt kraven för körkort och klassificeringarna bör skärpas genom strukturella krav i syfte att förebygga överskridning av effektgränsen. Även lätta fyrhjuliga fordon bör delas in i två kategorier så att minibilar och vägregistrerade fyrhjulingar omfattas av egna separata säkerhetskrav.

Behov av nationell reglering

Den förordning som kommissionen föreslår om typgodkännande och marknadsövervakning skulle ersätta nuvarande bestämmelser om typgodkännande och skulle vara direkt bindande för alla medlemsstater. Enligt förslaget beviljas även kommissionen befogenhet att självständigt reglera de tekniska frågorna utan separat genomförande i medlemsstaterna. Avsikten är att den nya förordningen träder i kraft i januari 2013.

Den 25 november 2010 lämnade regeringen en skrivelse till riksdagen, där man i huvudsak stödjer kommissionens förslag. Enligt regeringen är de kommande säkerhetskraven för mopedbilar och motorcyklar med effektbegränsning särskilt viktiga.

Regeringen ger dock inte kommissionen öppen befogenhet att besluta om de tekniska kraven i förordningen. För att minimera de kostnader som uppstår på grund av extra administrativa och tekniska krav bör medlemsstaterna få spelrum beträffande de nationella kraven och förfarandena för typgodkännande. Man förväntar sig att de extra kostnaderna överförs till fordonspriserna.

Den del av förordningen som gäller marknadsövervakning förväntas medföra fördelar i form av förbättrat konsumentskydd samt ökad konkurrens inom service- och reparationsverksamheten. I förslaget åläggs fordonstillverkarna att i fortsättningen även lämna nödvändig information för reparation och service i till oberoende aktörer.

Närmare information:

Överingenjör Maria Rautavirta, tfn (09) 160 28577, 040 718 5975