Sjöfartsorganisationen IMO:s generalförsamling avgör ödet för Finlands rådsmedlemskap

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2023 11.45 | Publicerad på svenska 27.11.2023 kl. 13.33
Pressmeddelande
Kuvassa keltainen jäänmurtaja ja teksti
Bild: Ville Suni, Arctia / LVM

Generalförsamlingen för Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön sammanträder under tiden 27.11–6.12 i London. Finland kandiderar till IMO:s råd. Generalförsamlingen röstar om det kommande rådets sammansättning den 1 december.

Finland har fört en kampanj för medlemskap i rådet sedan december 2022. 

Kampanjen har tre teman:

1. En hållbar sjöfart – nödvändighet och möjlighet
2. Ny teknik – potentialen i bruk för att främja säkerhet och välfärd
3. Utbildning och jämställdhet i centrum för sjöfarten

Som medlem i rådet kommer Finlands möjligheter att främja bl.a. dessa mål att förbättras.

Generalförsamlingen, som sammanträder vartannat år, är IMO:s högsta beslutande organ. Generalförsamlingen beslutar om organisationens arbetsprogram och budget för de kommande åren och väljer organisationens råd.

Minister Ranne påskyndar kampanjen i London

Kommunikationsminister Lulu Ranne deltar i generalförsamlingen och i slutspurten för rådskampanjen i London den 27–28 november.

– Sjöfarten är viktig för vår ekonomi och för alla finländare. Som medlem av rådet kan vi bättre främja en säker och rättvis sjöfart, säger kommunikationsminister Ranne.

– Finland är på många sätt en föregångare inom sjöfarten. Vi har till exempel en mångsidig teknisk kompetens som vi exporterar ut i världen, fortsätter minister Ranne.

Minister Ranne håller också Finlands anförande vid generalförsamlingen. Anförandet handlar om rättvis internationell reglering inom branschen och bättre arbetsförhållanden för sjöfolk. 

I London ska kommunikationsminister Ranne träffa bland annat IMO:s generalsekreterare Kitack Lim, Namibias transportminister John Mutorwa, Nederländernas minister för infrastruktur och vattenförsörjning Mark Harbers och Storbritanniens juniorminister med ansvar för luftfart och trafikutsläpp Anthony Browne.

Vid generalförsamlingen leder minister Ranne Finlands delegation. I delegationen ingår företrädare för kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket, Finlands ambassad i London, Gränsbevakningsväsendet och Ålands landskapsregering. 

Internationell sjöfartsreglering görs inom IMO

IMO (International Maritime Organization) har en central roll i fråga om utvecklingen av internationella sjöfartsregler. Rådet, som består av medlemsländerna, styr på ett övergripande sätt organisationens arbete under tiden mellan generalkonferenserna.

IMO har 175 medlemsländer och Finland har varit medlem i organisationen sedan 1959. Finland var senast medlem i rådet 1998–1999 och 2000–2001.

Vad händer nu?

Generalförsamlingen röstar om de blivande medlemsländerna i rådet den 1 december. Till rådet väljs sammanlagt 40 stater i tre olika kategorier, det vill säga i kategorierna A, B och C. Finland strävar efter att få höra till rådets C-kategori dit 20 länder väljs.

Mer information:

Jani Haapsaari, specialsakkunnig, tfn +358 50 500 1903, [email protected]

Anita Mäkinen, ställföreträdare för Finlands ständiga representant vid IMO, tfn +358 401 624 592, [email protected]