Samarbetsgrupp för bullerhanteringen på Helsingfors-Vanda flygplats

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2016 11.54 | Publicerad på svenska 14.11.2016 kl. 11.56
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har tillsatt en samarbetsgrupp för att utveckla och följa upp bullerhanteringen på Helsingfors-Vanda flygplats. Gruppens mandatperiod är 15.11.2016-14.11.2021.

Samarbetsgruppen fattar inte beslut i bullerfrågor, utan dess uppgift är att förbättra informationsgången och samarbetet mellan aktörerna på området.

Samarbetsgruppen ska förmedla information till sina medlemmar om olika myndigheters och andra aktörers åtgärder för hantering av flygbuller och minskning av bullret, sammanjämka olika myndigheters åtgärder och följa genomförandet av åtgärderna. Gruppen gör dessutom årligen en bedömning av hur målet om minskat buller har nåtts och av de insatser som myndigheter och andra aktörer gjort för att minska bullret.

Arbetsgruppens ordförande är ledande sakkunnig Outi Ampuja vid Trafiksäkerhetsverket Trafi.

Arbetsgruppen har företrädare för olika ministerier, Trafi, Finavia, Finnair och regionalförvaltningsmyndigheterna samt städerna i huvudstadsregionen och Träskända, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo och Tusby.

Ytterligare information:

Ari-Pekka Manninen, enhetsdirektör, tfn 050 594 2679