Samarbetet inom det nordeuropeiska funktionella luftrumsblocket diskuterades i Helsingfors

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2019 13.10
Pressmeddelande

Finlands, Norges, Estlands och Lettlands representanter för civil och militär luftfart sammanträdde tisdagen den 17 december 2019 i Helsingfors för att diskutera samarbetet kring luftrumsplanering i deras respektive territorier.

Det var fråga om ett möte i rådet för det nordeuropeiska funktionella luftrumsblocket (North European Functional Airspace Block, NEFAB) med Finland som ordförande. Ordförandeskapet roterar årligen.

NEFAB grundades 2012 genom ett statsfördrag mellan Finland, Norge, Estland och Lettland. Samarbetet baserar sig på EU-lagstiftning som syftar till att skapa ett gemensamt europeiskt luftrum (Single European Sky, SES). Det gemensamma europeiska luftrummet har varit en av de viktigaste insatserna som Finland har arbetat för under sitt EU-ordförandeskap. Inom de funktionella blocken bedrivs samarbete i anslutning till luftrumsplanering och flygtrafiktjänst.

Vid mötet behandlades bland annat utfallet av de prestationsplaner för kostnadseffektivitet i fråga om luftrummet och flygtrafiktjänsten som EU ålägger och de framtida planerna, utvecklandet av det gemensamma europeiska luftrummet samt det bilaterala samarbetet mellan Estland och Finland i fråga om flygtrafiktjänster.

Ytterligare information:

Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 040 031 6178

Mira Karppanen, överinspektör, tfn 050 340 2494