Samarbete i kärnan för cybersäkerhetsövning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2014 14.45 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.37
Nyhet
Datasäkerhet (Bild: Rondo)
Datasäkerhet (Bild: Rondo)

Finland deltar under ledning av kommunikationsministeriet i en övning i cybersäkerhet som omfattar hela Europa. Från Finland deltar företag inom olika verksamhetsområden i övningen.

Cyber Europe 2014 (CE2014) är en EU-omfattande övning i informationssäkerhet som ordnas av Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (ENISA) och som inbegriper tre övningstillfällen under det kommande året.

Det främsta målet med övningarna är att testa och öka de europeiska myndigheternas och privata aktörers förmåga att samverka om en eventuell cyberrisk uppstår. Målet är också att effektivera organisationernas beredskap att agera och förmåga att återhämta sig.

I övningarna löser och analyserar man tekniska, funktionella och strategiska utmaningar med anknytning till cybersäkerhet. I alla skeden betonas energibranschen samt datatrafiks- och informationssäkerhetssektorerna. Drygt 200 organisationer och över 400 yrkespersoner inom cybersäkerhetsbranschen runt om i Europa deltar i övningarna.

Från Finland deltar i första skedet av övningen förutom kommunikationsministeriet även Fortum Abp, Elisa Abp, SSH Communications Security Oyj, Nixu Oy, Microsoft Oy, Finavia Abp, Oy Yleisradio Ab, Nordea Abp och Nets Ab samt av myndigheterna Kommunikationsverket, skyddspolisen och Aalto-universitetet. Totalt 13 organisationer deltar.

Första delen av övningen i cybersäkerhet hålls den 28-29 april 2014. Följande övningar ordnas i oktober och november.

Föregående motsvarande övningar i cybersäkerhet ordnades 2010 och 2012.