Risikko: För- och nackdelarna med teknologi i trafiken bör urskiljas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2014 12.24 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Enligt trafik- och kommunminister Paula Risikko medför ny teknologi både möjligheter och utmaningar i trafiken. Därför bör man av nya teknologier välja ut de bästa verktygen för att skapa en säker trafikmiljö.

- Det är bra att det på bred front utvecklas digitala trafiktjänster och tekniker. Med hjälp av ny teknik kan körandet göras säkrare men man måste också se till att ny teknologi inte stör koncentrationen vid körning. Trots ny teknik är det människan som ansvarar för trafiksäkerheten. Till exempel äventyras trafiksäkerheten om man läser textmeddelanden eller e-post medan man kör, konstaterar Risikko.

Risikko talade om ämnet på seminariet Tarkkaamattomus liikenteessä (Ouppmärksamhet i trafiken) som ordnades av Trafikskyddet i Helsingfors den 7 oktober.

Risikko betonar att bilister erbjuds en massa nyttiga digitala tjänster, såsom väder- och väglagstjänster samt information om kollektivtrafik och parkeringsplatser. Deras användning borde utvecklas så att den inte äventyrar trafiksäkerheten.

- En totalreform av vägtrafiklagen inleddes i fjol. Vi måste se till att lagstiftningen hålls ajour med den teknologiska utvecklingen. Man måste kunna ingripa i ouppmärksamhet i trafiken och övervakningen bör vara synlig, sade Risikko.

I sitt tal lyfte Risikko fram trafiksäkerhetsdelegationens färska framtidsöversikt. I översikten ses trafiksäkerheten som ett ansvar som omfattar flera olika förvaltningsområden.

- I översikten fokuserades de strategiska målen på fyra helheter. Den första gäller attityder, körskick och körhälsa; den andra - fordonsbeståndet och färdsätt; den tredje - regionplanering och den fjärde - möjligheter som ny teknologi medför. Det är skäl att av nya teknologier välja ut de bästa verktygen för att skapa en säker trafikmiljö, sammanfattade Risikko.

Ytterligare information

Juuso Rönnholm, specialmedarbetare, tfn 050 574 1504