Risikko: Att öka säkerheten inom sportflyget är en gemensam angelägenhet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2014 11.05 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Trafik- och kommunminister Paula Risikko ser utvecklingen av säkerheten inom sportflyget som ett samarbete där Trafiksäkerhetsverket Trafi deltar aktivt.

- Jag har bett Trafi utse en projektledare som på heltid ska hjälpa sportflyggklubbar att planera och ta i bruk verktyg för ökad säkerhet, säger Risikko.

Risikko uttalade sig i saken den 29 oktober i Helsingfors när hon tog emot en kartläggning som Trafi gjort om riskerna med sportflyget.

Trafi fick i uppdrag att kartlägga riskerna i våras efter en förödande olycka där ett sportflygplan kraschade i Jämijärvi. Säkerhetsutvecklingen har varit dyster: under det senaste decenniet har sportflyget drabbats av 90 olyckor där sammanlagt 41 personer har omkommit.

- Kartläggningen visar att säkerhetsriskerna inom sportflyget i mycket stor utsträckning är beroende av sportflygarnas egna handlingar och deras egen verksamhet. Det är risker som vi kan råda bot på med hjälp av rätt attityd och en sund säkerhetskultur. Dessutom är det skäl att se över våra utbildningsprogram så att hobbyflygarna har tillräckliga teoretiska kunskaper med tanke på olyckstillbud, konstaterar Risikko.

- Sportflygargemenskapen har deltagit mycket aktivt i den förfrågan och i de gruppdiskussioner som ordnades under beredningen av utredningen. Detta är ett bevis på att vi delar oron för säkerheten och att vi har ett gemensamt behov av att förbättra den.

Enligt Risikko går utvecklingen i Europa mot mindre strikt lagstiftning och ansvaret för säkerheten inom sportflyget flyttas däremot till sportflygarna själva och deras gemenskap. Detta kommer att återspeglas också på den reglering och tillsyn som Trafi ansvarar för.