Riksomfattande kampanj uppmuntrar att återgå till kollektivtrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2021 9.00 | Publicerad på svenska 5.11.2021 kl. 9.01
Pressmeddelande
Du är väntad. #NuKörViIgen (Bild: Hasan & Partners)
Du är väntad. #NuKörViIgen (Bild: Hasan & Partners)

Den riksomfattande kollektivtrafikkampanjen #NuKörViIgen, som genomförs i samarbete mellan olika myndigheter, startar fredagen den 5 november 2021. Syftet med kampanjen är att uppmuntra människor att återgå till kollektivtrafiken.

Bakgrunden till kampanjen är att antalet passagerare i kollektivtrafiken har minskat drastiskt under coronapandemin. Enligt Transport- och kommunikationsverket ligger passagerarmängderna fortfarande på en i genomsnitt 30-40 procent lägre nivå än år 2019. Fritidsresor är den reseform som återhämtat sig bäst i år, och efter att rekommendationen om distansarbete slopades i oktober väntas också resorna till och från arbete öka. Det kan dock ta flera år innan antalet passagerare återgår till samma nivå som före pandemin.

- Det är viktigt att återställa människors förtroende för kollektivtrafiken och öka passagerarmängderna. Myndigheterna och aktörerna inom kollektivtrafiken arbetade bra tillsammans för att göra det möjligt att färdas på ett hälsosäkert sätt under pandemin. Jag är glad över att aktörerna i branschen har strävat efter att förbättra kundupplevelsen. Vi stöder dessa insatser med vår kollektivtrafikkampanj, som hälsar människor välkomna tillbaka till trygga arbets- och fritidsresor, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar tills vidare munskydd i kollektivtrafiken i hela landet. Rekommendationen gäller särskilt under rusningstider och när många människor befinner sig i trafikmedlets passagerarutrymme. Leverantörerna av transporttjänster ska fortfarande sörja för hälsosäkerheten i trafiken, till exempel genom att göra det möjligt att upprätthålla en god handhygien.

- Var och en kan bidra till hälsosäkerheten inom kollektivtrafiken genom att vaccinera sig mot covid-19, använda munskydd och hålla avstånd i den mån det är möjligt. På så sätt förblir risken för smitta liten. Den som känner sig sjuk eller snuvig ska naturligtvis inte ge sig ut bland folk, utan stanna hemma tills symtomen lättar, säger Mika Salminen, chef vid Institutet för hälsa och välfärd.

Kampanjen #NuKörViIgen genomförs i samarbete mellan kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och statsrådets kanslis kommunikationsinsats Finland fixar det. Kampanjen har sitt ursprung i de diskussionsmöten mellan kommunikationsministern och aktörerna inom kollektivtrafiken som ordnades på distans sommaren 2020. Då uppstod idén till en första kampanj för att stödja hälsosäkerheten inom kollektivtrafiken. Den kollektivtrafikkampanj som nu inleds är en fortsättning på kampanjen sommaren 2020.

Kampanjen #NuKörViIgen syns och hörs i olika kommunikationskanaler - på webben, i radio och i sociala medier. Vem som helst kan dela med sig av berättelser och bilder längs vägen - använd bara hashtaggen #NuKörViIgen i sociala medier.

Ytterligare information:

Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 040 081 6187, [email protected]