Riksdagsgrupperna ense om Yle-reformen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2011 10.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.15
Nyhet

Riksdagsgruppernas ordförande och bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru har den 16 december kommit överens om finansieringen av Rundradion Ab:s (Yle) allmännyttiga verksamhet och om styrningen och övervakningen av bolaget.

Rundradions allmännyttiga verksamhet ska skötas med budgetfinansiering från och med början av 2013. Finansieringen täcks med en ny Yle-skatt, vars storlek fastställs enligt förvärvsinkomster och kapitalinkomster.

Skatten är knappt 0,7 procent av inkomsterna, vilket betyder minst 50 euro och högst 140 euro per år beroende på inkomstnivån. Skatten tas inte ut av minderåriga och inte heller av personer vars inkomster är lägre än tröskelnivån för skatten.

- Det är av mycket stor betydelse att alla politiska grupper i riksdagen stöder Yle-reformen. Detta betonar att Rundradion verkar under tillsyn av riksdagen. Överenskommelsen träffades slutligen efter långa förhandlingar som pågick under två regeringsperioder. Jag vill framföra ett stort tack till riksdagsgruppernas ordförande för ett gott samarbete under de intensiva förhandlingarna som pågick hela hösten, säger Kiuru.

- För medborgarna tryggar Yle-reformen att Yles verksamhet fortsätter i dess nuvarande form och att programutbudet är mångsidigt med regionala inslag, konstaterar Kiuru.