Riitta Tiuraniemi ny styrelseordförande för Finavia

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.1.2015 10.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Diplomingenjör Riitta Tiuraniemi (52) har utnämnts till styrelseordförande för Finavia Abp vid en extraordinär bolagsstämma den 14 januari 2015.

Åren 1999-2013 arbetade Tiuraniemi vid DNA med olika direktörsuppgifter och de sista åren var hon verkställande direktör för DNA-koncernen. Före detta har hon bland annat jobbat hos Omnitele, Tekes och Nokia.

För närvarande leder Tiuraniemi i egenskap av styrelseordförande företaget Terveysoperaattori Oy som hon grundade våren 2014. Företagets verksamhetsfält är digital hälsoteknik.

Tiuraniemi har innehaft många förtroendeuppdrag i styrelserna för ett stort antal bolag och organisationer.

- Det gläder mig att Riitta Tiuraniemi tar över ledningen av Finavias styrelse. Hon är en erfaren och energisk ledare med ett digert bagage som utvecklare av tjänsteinriktad affärsverksamhet, konstaterar trafik- och kommunminister Paula Risikko.

- Finavia är en av statens viktigaste tjänstebolag. De tjänster bolaget tillhandahåller flygplatser, passagerare och flygtrafiktjänster möjliggör en smidig flygtrafik och bidrar till att säkra Finlands konkurrenskraft. Det är viktigt att bolagets styrelse leds av ett verkligt proffs inom tjänsteinriktad affärsverksamhet, säger Risikko.

Riitta Tiuraniemi ser entusiastiskt på den utmanande uppgiften i ledningen av Finavias styrelse.

- Vårt flygplatsnät är en port till Finland - för många resenärer är det den första kontakten med servicekulturen i Finland. I Finavia är vårt mål att betjäna passagerarna på våra flygplatser, vårt samhälle och näringslivets konkurrenskraft på bästa möjliga sätt. Finavia har ett utomordentligt bra team för detta, säger Tiuraniemi.

Finavia Abp driver och utvecklar flygplatsnätet och flygtrafiktjänstsystemet i Finland för den civila och militära luftfartens behov och tillhandahåller flygtrafiktjänster i Finlands luftrum. Kommunikationsministeriet svarar för bolagets ägarstyrning.

Den tidigare ordföranden för Finavias styrelse, Soili Suonoja, lämnade sin uppgift i höstas.

Ytterligare information

Juhani Damski, trafikråd, enhetschef, tfn 0295 34 2500
Riitta Tiuraniemi, styrelseordförande, tfn 045 1644 340