Reparation av säkerhetsanordningarna i infartsleden till Saima kanal har inletts, meddelar Rysslands kanalfullmäktige

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2020 16.15 | Publicerad på svenska 18.11.2020 kl. 13.14
Pressmeddelande
Båt vid Mälkiä sluss. (Foto: Kanalkontoret för Saima kanal, KM)
Båt vid Mälkiä sluss. (Foto: Kanalkontoret för Saima kanal, KM)

Måndagen den 16 november 2020 meddelade den myndighet som förvaltar Saima kanal i Ryssland, FGU Saimenskij kanal, att en reparation av de upplysta säkerhetsanordningarna i infartsleden till Saima kanal har inletts. Den ryska myndigheten har förbjudit trafik på ryska sidan av infartsleden till Saima kanal efter mörkrets inbrott. Förbudet gäller från och med den 28 september 2020. Orsaken är att säkerhetsanordningarna för sjöfart är trasiga.

Finlands och Rysslands kanalfullmäktige har förhandlat aktivt för att undanröja begränsningen. Finlands kanalfullmäktige har den 15 oktober skriftligen kontaktat den ryska kanalfullmäktigen i ärendet och uttryckt sin oro över begränsningens konsekvenser för kanaltrafiken.

I dag måndagen den 16 november fick Finlands kanalfullmäktigekontor ett meddelande från FGU Saimenskij kanal om att ryska hydrografiska tjänsten har inlett åtgärder för att reparera ledfyrarna i infartsleden till Saima kanal. Enligt Rysslands kanalfullmäktige kommer reparationsarbetet att slutföras och ledfyrarna tas i bruk på nytt före utgången av innevarande vecka, vecka 47. 

Från och med den 28 september 2020 har hamnkaptenen i Viborg begränsat fartygstrafiken efter mörkrets inbrott i det vattenområde i infartsleden till Saima kanal som sträcker sig från Mariankivi till slussen vid Brusnitsnoje. Föreskriften med begränsningarna gäller tills de upplysta säkerhetsanordningarna för sjöfart är i funktionsdugligt skick. I Viborgska viken svarar Ryssland för underhållet av säkerhetsanordningarna i infartsleden till Saima kanal.

Trafikvolymerna i Saima kanal har under de senaste åren uppgått till 1,3 miljoner ton per år. I år har mängden godstrafik ökat.

Ytterligare information:

Seppo Kykkänen, kontorschef för kanalkontoret för Saima kanal, tfn 0400 152 868, seppo.kykkanen(a)lvm.fi