Regleringen av p-skivor slopas i december

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2015 15.42 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.38
Nyhet

Definitionen av hur en parkeringsskiva får se ut utvidgas den 1 december. Enligt en förordning utfärdad av kommunikationsministeriet är en parkeringsskiva en anordning som används för att ange ett fordons ankomsttid till en parkeringsplats. I den nya förordningen ställs inga strikta krav på p-skivans storlek eller färg.

Framöver kan anordningen förutom en vanlig p-skiva vara till exempel en teknisk apparat. Däremot är lappar av papper och kartong med fordonets ankomsttid ritad eller skriven inte tillåtna. Fordonets ankomsttid till en parkering kan också anges elektroniskt via en tjänst eller ett system som avläser p-skivans inställning på distans.