Regeringen har dragit riktlinjer för framtiden för elektronisk media

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.9.2012 12.20 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Regeringen har den 26 september 2012 godkänt det kommunikationspolitiska program om elektronisk media som överlämnades till riksdagen i form av en redogörelse. Redogörelsen tar bl.a. ställning till beviljande av koncessioner, användning av frekvenser och krav på innehållet i programutbudet. En tillräckligt lång övergångsperiod för att helt övergå från antenntelevision till högupplösningsteknik föreslås. Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru är nöjd med slutresultatet. - Vid utarbetningen av redogörelsen har alla framtida förutsättningar för aktörer inom elektronisk media samt konsumenternas behov beaktats. I redogörelsen föreslås att man med nuvarande standardmottagare kan ta del av samtliga televisionskanaler som kan tas emot fritt fram till 2026 i två kanalknippen. Regeringen uppskattar att det andra kanalknippet överförs till högupplösningsteknik senast 2020. För att säkerställa att övergången till högupplösningsteknik genomförs kontrollerat och effektivt tillsätter trafik- och kommunikationsministeriet en arbetsgrupp på bred bas som ska förbereda en detaljerad övergångsplan och en tidtabell fram till sommaren 2013. Arbetsgruppen uppskattar också att den verkliga tidpunkten för övergången till högupplösningssändningar i större utsträckning kommer att äga rum senast 2016. Betaltelevisionskanalerna övergår helt till den nya sändningstekniken senast i början av 2017. Redan i dag används hälften av sändningsnätets kapacitet av kanalknippen med högupplösningsteknik. En total övergång till den nya tekniken förutsätter ur televisionsaktörernas synvinkel att högupplösningsmottagarna blir vanligare och ur hushållens synvinkel att de nuvarande televisionsapparaterna kan användas under apparatens hela livstid.

Det frekvensområde på 700 megahertz som televisionerna nu använder överförs till trådlöst bredband år 2017. Beslutet om att använda bredband i 800-området existerar redan. Genom dessa lösningar vill man främja alternativa distributionskanaler och uppnå målet i regeringsprogrammet att lyfta Finland till det ledande bredbandslandet i Europa. Antalet frekvenser uppskattas täcka televisionsverksamhetens behov också efter ovannämnda överföringar.

Nästan alla nuvarande nät- och programkoncessioner för antenntelevision löper ut i slutet 2016. Avsikten är att bevilja nya koncessioner enligt förslagen i redogörelsen.
Det föreslås att de nya nätkoncessionerna även i fortsättningen ska fördelas genom ett jämförande urvalsförfarande, och utöver detta införs en förhöjd frekvensavgift på moderat nivå för andra kanalknippen än de som tjänar allmänintresset.

Programkoncessionerna bevaras men förfarandet underlättas. Kommunikationsministeriet skulle besluta om programkoncessioner för television och radio, men statsrådet skulle fortsättningsvis fatta kommunikationspolitiskt betydande beslut.

De kommersiella kanalerna som tjänar allmänintresset förväntas sända finsk- eller svenskspråkiga program, nyheter, aktualitetsprogram, inhemsk drama och dokumentärer. De kommersiella kanaler som tjänar allmänintresset är för tillfället MTV3, Nelonen och Fox. Rundradions skyldighet att tillhandahålla offentliga tjänster föreskrivs redan nu i en separat lag om bolaget. Kvoten för oberoende producentbolag av programutbudet höjs från 15 procent av antingen sändningstiden eller av programbudgeten till 19 procent. Genom ändringen strävar man efter att garantera att antalet oberoende finsk- eller svenskspråkiga produktioner håller minst samma nivå som 2012.

Även förfarandena som berör radioverksamheten förenklas. I fortsättningen beviljas koncessioner i första hand av Kommunikationsverket som dessutom tar över fler tekniska avgöranden som gäller frekvenser än för närvarande. Eventuell digitalisering av radio inleds inte i detta skede.

Ytterligare information

Kalervo Haverinen, specialmedarbetare, tfn 050 331 6914
Maaret Suomi, lagstiftningsråd, tfn 040 700 5620
Olli-Pekka Rantala, chef för enheten för kommunikationsmarknaden, tfn 050 344 3400