Regeringen föreslår nya luftfartsavtal för Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.8.2019 13.20 | Publicerad på svenska 29.8.2019 kl. 13.25
Pressmeddelande
Flygplan i luften, landning på Helsingfors-Vanda flygplats (Bild: Juha Tuomi, Rodeo)
Flygplan i luften, landning på Helsingfors-Vanda flygplats (Bild: Juha Tuomi, Rodeo)

Regeringen framställde den 29 augusti 2019 att riksdagen godkänner luftfartsavtal mellan Finland och Kenya, Finland och Mexiko och Finland och Chile. Finland har inte tidigare haft avtal om luftfart med dessa länder.

Avtalet mellan Finland och Chile är ett av de mest övergripande luftfartsavtal som Finland har ingått. Enligt avtalet ska flygtrafiken mellan länderna vara helt avreglerad. På flygbolag utsedda av någotdera landet tillämpas alltså inga kvantitativa begränsningar eller begränsningar av rutter.

Med stöd av avtalet mellan Finland och Mexiko får flygbolag som utsetts av länderna fritt bedriva lufttrafik mellan länderna. I enlighet med avtalet mellan Finland och Kenya får flygbolag utsedda av någotdera landet rätt att flyga från Finland till Nairobi och Mombasa. Överenskommelser om anslutande flygförbindelser kräver ännu ett godkännande av luftfartsmyndigheterna i Finland, Mexiko och Kenya.

Avtalen är till sin natur bilaterala luftfartsavtal med bestämmelser om bland annat hur och under vilka förutsättningar parterna får utse flygbolag att bedriva trafik mellan länderna. I avtalen fastställs också flygbolagens rättigheter och skyldigheter när de bedriver trafik.

Mer information:

Sofia Johansson, överinspektör, tfn 0295 342 048