Regeringen föreslår mobila körkort

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2018 13.59 | Publicerad på svenska 11.10.2018 kl. 14.10
Pressmeddelande
Ett digitalt körkort (Bild: Trafi/Matti Immonen)
Ett digitalt körkort (Bild: Trafi/Matti Immonen)

Regeringen föreslår att bilförare vid trafikövervakning ska kunna påvisa erhållen körrätt också digitalt med ett så kallat mobilt körkort. Den mobila körkortsappen avses vara en frivillig och avgiftsfri tilläggstjänst vid sidan av det traditionella körkortet.

Regeringen framförde den 11 oktober 2018 en framställan om att ändringen av körkortslagen ska stadfästas.

- Det mobila körkortet är ett praktiskt exempel på vad digitaliseringen möjliggör inom transportsektorn. Det digitala körkortet är ett nytt alternativ till att bevisa sin körrätt, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Att utreda möjligheterna att införa ett digitalt körkort var ett av de nya avregleringsprojekt som regeringen enades om vid ramförhandlingarna i våras. Det digitala körkortet är en del av appen Autoilija som Trafiksäkerhetsverket Trafi administrerar.

Dessutom föreslås det att körkort utfärdade på Färöarna och Grönland ska godkänns för att framföra fordon i Fastlandsfinland under högst ett år efter körkortsinnehavarens inresa i landet. Beroende på körkortets behörighet avses körkortsinnehavaren också ha rätt att framföra motorcykel och fordon i kategori B. För att få körkortet bytt till ett finländskt körkort krävs det att körkortsinnehavaren avlägger motsvarande förarexamen i Finland.

Båda förslagen gäller Fastlandsfinland.

Lagändringarna avses träda i kraft den 1 februari 2019.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Mer information:
Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 0295 342 390, Twitter @mmaija
Maija Mansikkaniemi, specialsakkunnig, tfn 0295 342 016

Anne Berner