Regeringen föreslår fortsatt stöd för byggande av supersnabba bredbandsförbindelser

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2020 13.27 | Publicerad på svenska 13.11.2020 kl. 12.56
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att byggandet av snabbt bredband ska stödjas på nytt från och med 2021. Regeringens proposition hänför sig till statsbudgeten för 2021, där fem miljoner euro har reserverats för byggande av bredband.

Syftet med det föreslagna stödet är att cirka 10 000 nya hushåll ska få tillgång till snabba bredbandsförbindelser. Enligt regeringsprogrammet ska stöd riktas till områden där kommersiella krafter inte väntas bygga ut bredband förrän 2025. De bredbandsförbindelser som är kommersiellt tillgängliga och planerna på att bygga dem ska kartläggas innan utlysningen av statligt understöd öppnas.

- Stödprogrammet kommer att förutom det fasta nätet även omfatta 5G-nätets fasta trådlösa abonnemang och förutom stadigvarande bostäder också andrabostäder, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Stöd ska beviljas för byggande av sådana snabba bredbandsförbindelser med hjälp av vilka man kan erbjuda en förbindelse av jämn kvalitet också under högtrafik. Bestämmelser om minimihastigheten för en stödberättigad förbindelse ska utfärdas genom förordning av statsrådet. En snabb förbindelse av jämn kvalitet kan med nuvarande teknik byggas antingen med ett fast nät eller med 5G-nätets fasta trådlösa abonnemang. De som bygger bredbandsförbindelser kan ansöka om stöd för byggandet av kommunikationsförbindelser till stadigvarande bostäder och fritidsbostäder samt till företag och verksamhetsställen inom den offentliga förvaltningen. 

Det ska vara möjligt att få 66 procent av de stödberättigande kostnaderna i stöd för byggande av bredband, varav en del ska betalas av staten och en del av kommunerna. Villkoren för erhållande av stöd kommer i huvudsak att vara oförändrade, men till exempel kommunernas betalningsandelar kommer att fastställas på nytt utifrån uppdaterade ekonomiska uppgifter. Stödprogrammet är en fortsättning på programmet Snabbt bredband, som det har beviljats stöd ur åren 2010-2019.

I slutet av 2019 hade 64 procent av hushållen i Finland, alltså nästan 1,8 miljoner hushåll, tillgång till en snabb fast bredbandsförbindelse med en hastighet på minst 100 megabit per sekund. Det finns stora regionala skillnader i tillgången. I slutet av 2019 var snabba fasta kommunikationsförbindelser utom räckhåll för knappt en miljon hushåll. Därtill finns trådlösa 5G-nät redan på 60 orter, men tillgången har koncentrerats till i synnerhet de största städerna, knutpunkterna i trafiken och de viktigaste turistmålen.

Enligt regeringsprogrammet byggs snabba förbindelser i första hand på marknadsvillkor och först i andra hand med hjälp av offentlig finansiering. I Finland lönar det sig inte att på marknadsvillkor investera i snabba förbindelser i alla regioner, till exempel på grund av långa avstånd. Skillnaderna i tillgången till snabba fasta förbindelser är betydande särskilt i fråga om stadsområden och landsbygdsområden.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum). Efter remissdebatten skickas propositionen vidare för utskottsbehandling i kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Lagen ska träda i kraft den 1 januari 2021. De som bygger nät kommer från ingången av 2021 att kunna ansöka om stöd hos Transport- och kommunikationsverket. 

Ytterligare information:

Förfrågningar om intervjuer med minister Harakka riktas till Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0400 816 187, susanna.niinivaara(a)lvm.fi

Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 040 031 6178, maija.ahokas(a)lvm.fi, Twitter @mmaija