Regeringen föreslår ändringar i kollektivtrafiklagen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2010 14.39 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.24
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att Tammerfors stad blir en regional myndighet för busstrafik och lätt spårtrafik. Till Tammerforsregionen hör Tammerfors stad och kommunerna Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti och Ylöjärvi. Avsikten med ändringen är att förbättra servicenivån inom kollektivtrafiken.

Med regional trafik avses trafik som sträcker sig över flere kommuners område.

I Finland är de behöriga myndigheterna inom busstrafiken nio närings-, trafik- och miljöcentraler samt 26 kommunala myndigheter. Av de kommunala myndigheterna är tre regionala: Helsingsforsregionens trafik, Lahtis stad och Tavastehus stad.

Regeringen föreslår också att de uppgifter som gäller internationell busstrafik överförs från kommunikationsministeriet till Trafiksäkerhetsverket. Överföringen gör arbetsfördelningen mellan ministeriet och verket klarare. Den sysselsättningsskapande effekten av de uppgifter som överförs är liten.

Med propositionen rättar man också till behörigheten hos Statens ämbetsverk på Åland beträffande internationell trafik. Också giltigheten för de intyg som påvisar trafikidkarens yrkesskicklighet görs klarare.

Regeringen beslutade om innehållet i propositionen för ändring av kollektivtrafiklagen torsdagen den 16 september. Republikens president har för avsikt att lämna propositionen till riksdagen fredagen den 17 september. Avsikten är att lagen träder i kraft den 1 januari 2011.

Ytterligare information
regeringsrådet Silja Ruokola, tfn 09 160 28367 eller 040 580 0894