Rauli Paananen blir statens cybersäkerhetsdirektör

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2022 13.40 | Publicerad på svenska 8.12.2022 kl. 14.16
Pressmeddelande
Statens cybersäkerhetsdirektör Rauli Paananen (Foto: Suvi-Tuuli Kankaanpää/Keksi)
Statens cybersäkerhetsdirektör Rauli Paananen (Foto: Suvi-Tuuli Kankaanpää/Keksi)

Statsrådet utnämnde den 8 december 2022 medianomen (YH) Rauli Paananen till tjänsten som statens cybersäkerhetsdirektör. Paananens mandatperiod inleds den 1 januari 2023 och fortsätter till den 31 december 2027.

Paananen har vid kommunikationsministeriet tjänstgjort som statens cybersäkerhetsdirektör för viss tid sedan den 1 april 2020. Paananen har också haft ledande uppgifter vid Transport- och kommunikationsverket och tidigare vid Transport- och kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter. Innan dess arbetade han som informationssäkerhetschef vid inrikesministeriet.

Statens cybersäkerhetsdirektör koordinerar och samordnar utvecklingen, planeringen och beredskapen i fråga om den nationella cybersäkerheten och är statsledningens rådgivare i frågor som gäller cybersäkerhet.

Cybersäkerhetsdirektören är direkt underställd kanslichefen och arbetar i nära samarbete med aktörer inom statsrådet.

Uppdraget som cybersäkerhetsdirektör grundar sig på Finlands cybersäkerhetsstrategi, som statsrådet godkände 2019.

Ytterligare information:

Minna Kivimäki, kanslichef, [email protected], tfn 0295 342 389