Projektet Flygbanan förs vidare i enlighet med regeringsprogrammet 

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.9.2023 12.03 | Publicerad på svenska 20.9.2023 kl. 12.23
Pressmeddelande
Juna ilmakuvassa metsän keskellä
Ett tåg och skog på en flygbild (Bild: Shutterstock/LVM)

Finska staten, företrädd av kommunikationsministeriet och i samarbete med finansministeriet, ska inleda förhandlingar med de nuvarande aktieägarna i Finlandsbanan Ab för att ändra bolagets syfte så att det endast omfattar planeringen av Flygbanan. Samtidigt ändras bolagets namn till Flygbanan Ab. Dessutom förhandlas det om de andra ändringar i aktieägaravtalet och bolagsordningen som detta förutsätter.

Bolaget ska ha till uppgift att planera Flygbanan mellan Böle och Kervo fram till byggstarten. Bolaget kan dessutom göra eller låta göra utredningar för att identifiera fördelar, olägenheter och andra konsekvenser för beredningen av beslutet om genomförande av Flygbanan. Dessa utredningar kan innehålla utredningar och undersökningar som går längre än järnvägsplanen och som uppfyller minimikraven i regleringen i syfte att få till stånd en mer tillförlitlig kostnads- och konsekvensbedömning av byggnadsfasen. 

Det i december 2020 bildade projektbolaget Finlandsbanan Ab har som uppgift att planera spårtrafikinfrastrukturen i anslutning till spårförbindelsen mellan Helsingfors och Tammerfors via Helsingfors-Vanda flygplats fram till byggstarten.  Projekthelheten omfattar den så kallade Flygbanan vars planering i juni 2023 erhöll 2,75 miljoner euro i finansiering från Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF). Finska statens andel i bolaget uppgår till 51 procent. Delägare i bolaget är också Finavia Abp, Helsingfors, Tammerfors, Vanda, Tavastehus, Janakkala, Riihimäki, Lahtis, Akaa, Jyväskylä, Uleåborg, Björneborg, Seinäjoki, Vasa, Kangasala, Nokia, Orivesi, Birkala, Ylöjärvi, Karleby och Parkano.

Vad händer härnäst?

Projektet Flygbanan förs vidare i enlighet med regeringsprogrammet. Till övriga delar avbryts planeringsarbetet för Finlandsbanan. Finanspolitiska ministerutskottet förordade den 12 september 2023 kommunikationsministeriets förslag om hur staten ska framskrida i ärendet. 

Ytterligare information:

Altti Iiskola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 076, altti.iiskola(a)gov.fi

 

Hållbara offentliga finanser Orpos regeringsprogram